ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΑΣΙ

Στήν ἐποχή μας γίνεται - ὡς μή ὤφελε – μεγάλη συζήτηση στούς θεολογικούς κύκλους γιά τήν σημασία τῶν ἔργων τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας· ὁρισμένοι τόν θεωροῦν παρωχημένο, ἄλλοι πάλι ὑπεραμύνονται αὐτοῦ, σέ βαθμό νά περιβάλλουν κάθε ρήση, ἀκόμα καί σύγχρονων γεροντάδων, μέ αὐθεντία ἡ ὁποία δέν προσιδιάζει στήν Ὀρθόδοξη Παράδοση. Στήν διελκυνστίδα αὐτή στρατεύονται ἀρκετοί ἐκ τῶν πιστῶν ἀναμασώντας συνθηματικά τίς ἑκατέρωθεν διατυπούμενες θέσεις, καθότι στήν πλειονότητά τους δέν ἔχουν μελετήσει τά ἔργα τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, καί ὡς ἐκ τούτου ἀγνοοῦν τόν πλοῦτο τῆς ἁγιοπατερικῆς διδασκαλίας καί τή σχέση της μέ τήν Παράδοση τῆς Μίας, Ἁγίας, Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας. 
Ἡ μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς, τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας καί τῶν ὅρων τῶν ἁγίων καί Οἰκουμενικῶν Συνόδων καταδεικνείει «τήν μέσην καί βασιλικήν τρῖβον», τήν αὐθεντία τῆς Ἐκκλησίας ἀποφαινομένης ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι καί τήν ἀσφάλεια τῶν πιστῶν, ὅταν βαδίζουν αὐτήν τήν ὁδό «ἑπόμενοι τοῖς ἁγίοις πατράσι» καί «μή μεταίρoντες ὅρια, ἅ οἱ πατέρες ἔθεντο».
Ἀφορμή γιά τήν σύνταξη τοῦ παρόντος πονήματος ἀποτέλεσε ἡ πρόσκληση τοῦ γέροντός μου, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κερκύρας, Παξῶν καί Διαποντίων Νήσων κ. Νεκταρίου, νά ὁμιλήσω στόν Κατανυκτικό Ἑσπερινό τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας τήν 1η Μαρτίου 2015, καθώς καί στή Γενική Ἱερατική Σύναξη τῶν κληρικῶν τῆς κατʼ αὐτόν Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ἡ ὁποία ἔλαβε χώρα τήν ἑπομένη ἡμέρα. Καί τοῦτο, ἐπειδή στό Συνοδικό τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας διακηρύσσεται περίτρανα αὐτή ἡ ἀρχή τῆς ἐκκλησιαστικῆς Παραδόσεως, ἡ ὁποία διατυπώθηκε στόν δογματικό ὅρο τῆς Ἑβδόμης Οἰκουμενικῆς Συνόδου καί τῶν μετά ἀπό αὐτήν Συνόδων, ὅπως ἐκείνη τῆς Κωνσταντινουπόλεως τοῦ ἔτους 1351. 
Κατόπιν αἰτήσεως τῶν κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κερκύρας, τό κείμενο τῶν ὡς ἄνω ὁμιλιῶν τυπώνεται δαπάναις τοῦ πονήσαντος, προκειμένου νά διατεθεῖ δωρεάν σέ αὐτούς καί σέ ὅποιον κληρικό ἤ λαϊκό τό ἐπιθυμεῖ, μέχρις ἐξαντλήσεως τοῦ μικροῦ ἀριθμοῦ τῶν ἀντιτύπων, στούς ὁποίους ἀπευθύνεται ἡ θερμή παράκληση ὅπως εὔχονται ὑπέρ ἀναπαύσεως τοῦ δούλου τοῦ Θεοῦ Ἰωάννου. 
Εὐχαριστίες ὀφείλονται στόν Σεβασμιώτατο γέροντά μου, ἐπειδή ἡ πρόσκλησή του ἀπoτέλεσε γιά ἐμένα εὐκαιρία μελέτης καί σκέψεων· στήν κ. Εὐαγγελία Ἰ. Χατζηφώτη, γιά τήν διόρθωση τῶν δοκιμίων· στόν κ. Γεώργιο Κουσιαρή, γιά τήν ἐπιμελημένη ἐκτύπωση· καί στούς κληρικούς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κερκύρας, γιά τήν ἀποδοχή καί τήν προτροπή ἡ ὁποία ὁδήγησε σ’ ἐτούτη τήν ἔκδοση. 
Ἀθήνα, 15 Μαρτίου 2015 
Κυριακή τῆς Σταυροπροσκυνήσεως
Print / Download

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...