ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ

Το κείμενο που ακολουθεί αποτέλεσε στην αρχική του μορφή Εισήγηση στο Φροντιστήριο Κατηχητών της Ιεράς Μητροπόλεως Κερκύρας, το 2010. Στην παρούσα έκδοση έχουν γίνει κάποιες διορθώσεις και συμπληρώσεις, ενώ μετά την παράθεση αποσπασμάτων από τους Πατέρες ή από τους Όρους των Οικουμενικών Συνόδων, προστέθηκε απόδοση στη νεοελληνική.

Για να κατεβάσετε ή για να εκτυπώσετε το αρχείο πατήστε εδώ

Σε τούτη την εντολή κρέμεται όλος ο Νόμος


«διδάσκαλε, ποία ἐντολὴ μεγάλη ἐν τῷ νόμῳ; 37 ὁ δὲ ἔφη αὐτῷ· ἀγαπήσεις κύριον τὸν θεόν σου ἐν ὅλῃ καρδίᾳ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου· 38 αὕτη ἐστὶν ἡ μεγάλη καὶ πρώτη ἐντολή. 39 δευτέρα ὁμοία αὐτῇ· ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν. 40 ἐν ταύταις ταῖς δυσὶν ἐντολαῖς ὅλος ὁ νόμος κρέμαται καὶ οἱ προφῆται.» (Ματθ. 22, 36-40)


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...