Η Μεγάλη Εβδομάς με την γραφίδα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη

Στους σύνδεσμους που ακολουθούν διαβάζουμε έργα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη που αναφέρονται στην Μεγάλη Εβδομάδα και στο Πάσχα και τούτες τις ημέρες μεταδίδονται από τον ραδιοφωνικό σταθμό «Άγιος Σπυρίδων» 91,1fm της Ιεράς Μητροπόλεως Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων, το πρόγραμμα του οποίου μπορεί ο καθένας να παρακολουθήσει από την ιστοσελίδα της Ι. Μ. Κέρκυρας και από άλλες δημοφιλείς πλατφόρμες ραδιοφωνικών σταθμών.
Μπορείτε να τα ακούσετε πατώντας πάνω στον τίτλο ή να τα κατεβάσετε. Επιτρέπεται η αναπαραγωγή των ηχητικών αρχείων χωρίς περικοπές και χωρίς αλλοίωση του περιεχομένου αυτών.
Καλή και ευλογημένη Ανάσταση!

Ὀ λόγος τοῦ Θεοῦ οὐ δέδεται


«Ἀλλ΄ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ οὐ δέδεται». Τουτέστιν͵ εἰ μὲν κοσμικοὶ ἦμεν στρατιῶται͵ φησὶν͵ ἢ εἰς πόλεμον ἐπολεμοῦμεν αἰσθητὸν͵ ἴσχυε ταῦτα τὰ δεσμὰ τὰς χεῖρας κατέχοντα· νῦν δὲ τοιούτους ἡμᾶς ἐποίησεν ὁ Θεὸς͵ ὡς μηδενὶ καταγωνίζεσθαι. Δεσμοῦνται μὲν γὰρ αἱ χεῖρες͵ ἀλλ΄ οὐχ ἡ γλῶττα· γλῶτταν γὰρ οὐδεὶς δῆσαι δύναται͵ ἀλλ΄ ἢ δειλία μόνον καὶ ἀπιστία· ὡς ἂν ταύτην μὴ ἔχωμεν͵ κἂν περιβάλῃς δεσμὰ͵ τὸ κήρυγμα οὐ δέδεται. Οἷον͵ γεωργόν τις ἐὰν δήσῃ͵ τὸν σπόρον ἐνεπόδισε· τῇ χειρὶ γὰρ σπείρει· διδάσκαλον ἐὰν δήσῃς͵ τὸν λόγον οὐκ ἐνεπόδισας· τῇ γλώττῃ γὰρ σπείρει͵ οὐ τῇ χειρί. Οὐχ ὑποβάλλεται τοίνυν δεσμῷ ὁ λόγος ὁ ἡμέτερος· ἡμῶν γὰρ δεδεμένων͵ ἐκεῖνος λέλυται καὶ τρέχει. Πῶς; φησίν· Ὅτι ἰδοὺ καὶ δεδεμένοι κηρύττομεν. Τοῦτο εἰς προτροπὴν τῶν λελυμένων· εἰ ἡμεῖς δεδεμένοι κηρύττομεν͵ πολλῷ μᾶλλον ὑμᾶς τοὺς λελυμένους τοῦτο ποιεῖν χρή.
(Αγ. Ιωάννης ο Χρυσόστομος, PG 62.621)

Και ο νοών, νοείτω...
 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...