Ευχές

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2009


Η Γένννησις του Χριστού.  Ι.Ν. Αγ. Πάντων ΚερκύραςΥψηλὲ βασιλεῦ͵ τί σοι καὶ τοῖς πτωχεύσασι;
Ποιητὰ οὐρανοῦ͵ τί πρὸς γηΐνους ἤλυθας;
Σπηλαίου ἠράσθης ἢ φάτνῃ ἐτέρφθης;
Ἰδοὺ οὐκ ἔστι τόπος τῇ δούλῃ σου ἐν τῷ καταλύματι·
οὐ λέγω τόπον͵ ἀλλ΄ οὐδὲ σπήλαιον͵
ὅτι καὶ αὐτὸ τοῦτο ἀλλότριον·
καὶ τῇ μὲν Σάρρᾳ τεκούσῃ βρέφος
ἐδόθη κλῆρος γῆς πολλῆς͵ ἐμοὶ δὲ οὐδὲ φωλεός·
ἐχρησάμην τὸ ἄντρον ὃ κατῴκησας βουλήσει͵
παιδίον νέον͵ ὁ πρὸ αἰώνων Θεός[1].

Ετούτη την εικόνα της άκρας ταπεινώσεως έχοντες στή διάνοιά μας, ας ευχηθούμε κι ας προσευχηθούμε εκ βάθους καρδίας προς τον ενανθρωπήσαντα Θεό, ώστε να χαρίζει στον κόσμο και στις καρδιές όλων μας τη θεϊκή Του αγάπη και ταπείνωση, τη συγκατάβαση και την υπομονή, κυρίως προς τον πλησίον, που τόση ανάγκη έχει η εποχή μας.


Χρόνια Πολλά, ευλογημένα παρά Κυρίου, το δε Νέο Έτος 2010 ας είναι για όλους μας καρποφόρο, δημιουργικό και πλήρες από τη χαρά της παρουσίας του Χριστού στη ζωή μας.


_______________
[1]. Ρωμανού του Μελωδού, Κοντάκιον τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...